fbpx

Trajecten

De CIR werkt Samen programma’s richten zich sterk op gedragsverandering, zelfredzaamheid en heeft als doel om je weer te laten participeren in de meest brede zin van het woord. Gedragsverandering moet er ook voor zorgen dat je niet meer in oude valkuilen stapt. De behandeling is persoonsgericht en niet klachtgericht.

Je krijgt inzicht in je persoonlijkheidsprofiel, leefstijl en coping mechanismen. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt om, met de verkregen inzichten, je gedrag bij te sturen. Uiteraard is er ook veel aandacht voor opbouw van fysieke belastbaarheid en vooral de kwaliteit van bewegen, ontspanning en het herwinnen van zelfvertrouwen.

Door al vroeg in de behandeling de beoogde doelen op participatieniveau vast te stellen samen met jou, ontstaat er voor iedereen duidelijkheid waar de behandeling zich op richt. Dit is van belang voor de beoogde zelfredzaamheid.

Scheidingslijn

Screenings

CIR werkt Samen screening

Als je bedrijfsarts een verwijzing stuurt, krijg je altijd eerst een screening. Hierin wordt bepaald of een traject bij CIR werkt Samen  op dit moment de juiste zorg is.  De revalidatie arts stuurt naar aanleiding van de uitslagen van de screening, een rapportage en een advies voor behandeling aan de verwijzende bedrijfsarts. Natuurlijk krijg je zelf ook de rapportage en worden de uitslagen met je besproken.

Fysiek/Mentaal screening

Is er nog geen sprake van verzuim maar heb je wel behoefte aan ondersteuning? Je werkgever kan je aanmelden voor een korte fysiek/mentaal screening, dan is er geen verwijzing van de bedrijfsarts nodig.

Scheidingslijn

Wij scoren een 8,6 op cliënttevredenheid

9,9

Zeer tevreden over de behandelingen! Het team is heel professioneel. Ben weer een gelukkig mens die met pijn kan omgaan, dankzij het team van CIR.

7,3

Het team van CIR biedt je de kans om jezelf sterker te maken zodat je je kracht beter aan kan. Doordat je hulp krijgt van verschillende proffessionals krijg je veel verschillende perspectieven mee.