CIR revalidatie biedt al 30 jaar zorg

CIR revalidatie levert al sinds 1988 programma’s die er op gericht zijn dat mensen met chronische pijnklachten hun leven weer op kunnen pakken. Iedereen is uniek en elk behandelprogramma dus ook. Onze behandelmethode moet bij u passen, in plaats van dat u bij de behandelmethode moet passen. CIR revalidatie werkt met een vast team professionals rondom de cliënt.

Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag

Vanaf het begin werd gewerkt met een multidisciplinaire aanpak van mensen met complexe chronische pijnklachten vanuit een heldere visie op de te leveren zorg; namelijk werken vanuit het biopsychosociale model. Deze werkwijze is door de jaren heen altijd de leidraad van CIR gebleven. Voor CIR is het uitgangspunt om de cliënt weer in regie te krijgen over zijn/haar eigen leven. De actuele definitie van Machteld Huber over gezondheid  sluit  aan bij onze visie. Als je CIR leest als: Cliënt In Regie en je zet haar definitie ernaast: ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’, zien wij een mooi gesloten cirkel.

 

CIR start als Centraal Instituut Rugzorg in 1988

Focus ligt met name op de wervelkolom.

 

CIR wordt Centrum Integrale Re-integratie in 1992

Focus ligt meer op generieke (algemene) pijnklachten. Werkgever is opdrachtgever en vaak betaler.

 

 

CIR staat voor Centrum Integrale Revalidatie in 2010

CIR focust op chronische pijnklachten. Cliënt is opdrachtgever en betaling vindt plaats door de zorgverzekeraar.

 

 

CIR is mede-initiator van de Health-Deal Chronische Pijn in 2016

De Health-Deal Chronische Pijn heeft als doel de, nu nog versnipperde, zorg voor patiënten met chronische pijn in Nederland te verbeteren. Meer informatie.

 

 

CIR viert haar 30-jarig bestaan in 2018