Raad van toezicht

Uiteraard heeft CIR revalidatie een Raad van Toezicht. Zij houden controle op de bedrijfsmatige en zorginhoudelijke besturing van CIR revalidatie door de directie. De Raad van Toezicht bestaat uit drie mensen:

Lex Hoogduin

Lex Hoogduin(1956) studeerde economie in Groningen en promoveerde daar ook. Hij is lid van het bestuur van de London Stock Exchange group(LSEG) en voorzitter van LCH, het clearinghuis waarin LSEG een meerderheidsbelang heeft. Hij is lid van de beleggingscommissie van het Koningin Wilhelminafonds (KWF) en adviseur van Wilgenhaege.

Lex is part-time hoogleraar in Groningen op het terrein ‘Complexiteit en onzekerheid’ en is de oprichter van GloComNet B.V. , een network dat zich bezig houdt met menselijke complexiteit en onzekerheid.

Eerder werkte Lex in verschillende functies bij de Nederlandsche Bank (waaronder directeur), Robeco, de Universiteit van Amsterdam en als adviseur van Wim Duisenberg bij de Europese Centrale Bank. Hij was lid en vice-voorzitter van de centrale commissie voor de statistiek, voorzitter van de raad van commissarissen van Welten en voorzitter van de raad van toezicht van Pallas ( project voor het bouwen van een nieuwe nucleaire reactor in Petten, vooral gericht op de productie van medische isotopen).

Hij deed onder andere advieswerk voor het IMF, de Europese Commissie en Holland Financial Centre.

Stefanie van Vliet

Vanaf het moment dat Stefanie van Vliet in de Tweede Kamer de portefeuille Volksgezondheid en Welzijn kreeg (1994-2002) is zij geboeid gebleven in het zorgstelsel. Leidraad voor haar is daarbij hoe mensen de best mogelijke gezondheidszorg kunnen krijgen binnen een nooit perfect zorgverzekeringsstelsel. Dit is in ogen van Stefanie alleen te bereiken als cliënten, aanbieders, verzekeraars en overheid boven hun eigen belangen uitstijgen en samenwerken met als doel kwalitatief goed en betaalbare zorg. Hier valt nog veel te doen!

Vanaf 2002 is Stefanie achtereenvolgens werkzaam geweest als projectleider/secretaris bij Stichting Parkinson Nederland (SPN), directeur van de Parkinson Vereniging en senior beleidsadviseur langdurige zorg en wijkverpleging bij Zorgverzekeraars Nederland. Momenteel voert zij als senior beleidsmedewerker voor Branchebelangen Thuiszorg Nederland (BTN) een programma kwaliteit uit.

Daarnaast is zij actief als bestuurslid van D66 Aalsmeer en van ICT4handicap. Deze laatste organisatie houdt zich bezig met het betrekken van mensen met een chronische ziekte of beperking bij de ontwikkeling van woonzorgtechnologie.