19-10-2018

Vanaf 1 oktober 2018 is prof. dr. Rob Smeets drie dagen per week in dienst getreden bij CIR als revalidatiearts voor de vestiging Eindhoven, die per januari 2019 zal starten. 
Bij CIR is hij daarnaast verantwoordelijk voor innovatie en onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van de indicatiestelling en selectie van medisch specialistische behandelvormen voor mensen met chronische musculoskeletale pijnklachten en mensen met chronische vermoeidheidsklachten.
Rob is vooral gespecialiseerd in fysieke en cognitief gedragsmatige behandelvormen van de hierboven genoemde patiëntengroepen.

Op het gebied van zorgpad vernieuwing, voor beide patiëntgroepen, is hij mede-verantwoordelijk binnen CIR voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van anderhalve lijnszorg en ook, om deze te toetsen op doelmatigheid.

Tevens gaat hij de prognostische rol van een aantal neurofysiologische en psychologische factoren bij het bereiken of uitblijven van een succesvol medisch specialistisch revalidatietraject onderzoeken. Daarnaast gaat hij ook onderzoek doen naar enkele nieuwe uitkomstmaten voor medisch specialistische pijnrevalidatie. Deze onderzoeken verricht hij vanuit zijn rol als hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, samen met een postdoc en promovendus, gefinancierd door CIR Revalidatie.

Rob Smeets

Rob is een internationaal erkend en gewaardeerd onderzoeker en clinicus op het gebied van chronische pijn. Hij heeft meer dan 75 keer als gastspreker tijdens congressen gesproken en mag binnenkort de Inaugural Garry Pearce lecture uitspreken tijdens het Asia-Oceania Conference of Physical & Rehabilitation/ Rehabilitation Medicine Society of Australia and New Zealand Medicine in Auckland, Nieuw-Zeeland.

Hij heeft meer dan 145 publicaties op zijn naam staan en zijn werk is meer dan 5000 keer geciteerd. Hij heeft meerdere hoofdstukken voor (inter)nationale leerboeken geschreven en was mederedacteur van het Nederlandstalig leerboek Graded Exposure. Hij heeft intussen 12 promovendi en 3 postdocs begeleid en hij superviseert momenteel 15 promovendi (waarvan 10 op het gebied van chronische pijn en moeheid en enkele in het buitenland).

Verder is Rob lid van Wetenschapsraad van de twee Nederlandse patiëntenverenigingen; De Wervelkolom en Hereditaire Multipele Osteochondromen/MO. Tevens is hij klinisch adviseur van de Vereniging Spierziekten (Hereditaire Spastische Parese).