De revalidatiezorg (MSR) valt onder de basisverzekering en is daarmee voor iedereen toegankelijk. De kosten worden, met uitzondering van het wettelijk verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico, volledig vergoed vanuit de zorgverzekering. Hiervoor dient er wel een verwijzing te zijn door een bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist.

CIR revalidatie heeft afspraken met alle zorgverzekeraars.

Maximumtarieven

De maximumtarieven voor revalidatiebehandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). CIR revalidatie heeft daar geen invloed op. De tarieven die de NZa heeft vastgesteld zijn ingedeeld in groepen, de diagnosebehandelcombinaties (dbc’s). Een overzicht van de vastgestelde tarieven voor revalidatiebehandelingen vindt u via deze Link. De behandeling zal tenminste onder de DBC code 14E490 vallen, dit kan invloed hebben op de hoogte van je wettelijk eigen risico.