Wat is chronische pijn?

Ons zorgstelsel is tot heden volgens het medisch (oorzaak-gevolg) model ingericht;  zeker bij pijnklachten zal je (terecht) als eerste aan de arts vragen;  “dokter, waar komt mijn pijn vandaan?”.

Een belangrijke vraag, omdat dit ook de functie van het pijnsysteem is; als waarschuwingssysteem voor (dreigende) schade, zodat je hierop actie kunt ondernemen om te herstellen. Acute pijn is dus de pijn die direct na een ongeval, zoals bij een verzwikte enkel, ontstaat. Ook pijn na een operatie wordt  acute pijn genoemd.

Als pijn echter aanhoudt en er wordt geen directe oorzaak voor de pijn meer aangetroffen, of de pijn en beperkingen staan niet meer in verhouding tot het oorzakelijk letsel, dan is er een grote kans dat het pijnsysteem zélf een onderhoudende rol gaat spelen. Dit noemen we dan chronische pijn en dat is al na 3 maanden het geval. Juist bij chronische pijn, als de klachten dus lang bestaan, kunnen er allerlei vervelende gevolgen optreden. Die kunnen er dan weer voor zorgen dat de pijn erger wordt. Veel pijnpatiënten voelen zich niet gehoord en/of  begrepen en er liggen verschillende vicieuze cirkels op de loer waarin mensen verstrikt kunnen raken.

Toch weten we heden ten dage steeds beter welke factoren chronische pijn veroorzaken en laten voortduren en dus ook welke oplossingsrichtingen er zijn.