Hoe weet je of het tijd is voor een CIR revalidatietraject?

In het informatie filmpje heb je kunnen zien welke factoren allemaal betrokken zijn bij chronische pijn. Het zenuwstelsel is overgevoelig geworden, we noemen dit sensitisatie.

Als patiënten hierover niet goed worden voorgelicht en/of worden begeleid, ontstaat een vaak lange en frustrerende zoektocht naar de oorzaak van de pijn. Vervolgens vinden er vaak veel onsuccesvolle behandelingen plaats en kan er afhankelijkheid ontstaan van pijnmedicatie, met dikwijls vervelende bijwerkingen. Dit is ook de reden waarom veel ingezette therapieën geen of onvoldoende resultaat bieden. Je raakt de regie kwijt, niet alleen over de pijn, maar soms ook over het leven. Er ontstaan beperkingen, bijvoorbeeld uitval van werk of bij jouw sociale activiteiten.

Door middel van een CIR revalidatiebehandeling kun je de regie herwinnen door aandacht te besteden aan álle factoren die invloed hebben op de pijn zoals in de voorlichtingsfilm omschreven; het bijsturen van gedachten en emoties, vermindering van activatie van het stresssysteem, maar ook verbeteren van de leefstijl, aandacht voor persoonlijke achtergronden en fysieke verbetering en weer gaan bewegen zonder angst. Een integrale benadering dus.

De behandeling is er op gericht dat men leert omgaan met de pijn, zodat de kwaliteit van leven wordt verbeterd. Het draait hierbij om het oppakken van activiteiten die door de pijnklachten eerst niet meer mogelijk leken. In het programma wordt de focus dus niet meer gelegd op het bestrijden van de pijn, maar de strijd tegen de pijn moet juist worden opgegeven. Medicatie kan meestal worden afgebouwd. Door het creëren van een zekere mate van aanvaarding van pijn en het hervatten van zingevende activiteiten, ontstaat ruimte voor herstel.