Waaruit bestaat een CIR revalidatietraject?

Het CIR revalidatietraject richt zich sterk op het herwinnen van regie, gedragsverandering, verbeteren van zelfredzaamheid en het weer gaan meedoen  in de maatschappij. De behandeling is dus niet direct gericht op pijnvermindering. Toch komt de pijn vaak meer op de achtergrond en wordt als minder hinderlijk ervaren.

Tijdens de screening, waarbij een psycholoog, fysiotherapeut en revalidatiearts betrokken zijn, wordt er natuurlijk aandacht besteedt aan jouw medische voorgeschiedenis. Vooral wordt er ook aandacht besteed aan de factoren die jouw klachten negatief beïnvloeden en laten voortduren. Dit kunnen factoren zijn die zowel lichamelijk, psychologisch als sociaal bepaald zijn. We noemen dit een biopsychosociale analyse, waarbij de oorzaak/aanleiding van de pijnkwetsbaarheidsfactoren en factoren die het herstel belemmeren in kaart worden gebracht. 

Als na de screening een indicatie wordt gesteld voor een revalidatietraject, wordt er gestart met het revalidatieprogramma. Dit programma is een intensief programma van 10 weken, waarbij je tweemaal per week 4 uur beschikbaar moet zijn, op twee vaste dagdelen. Het programma wordt uitgevoerd, onder leiding van de revalidatiearts, door een team van fysiotherapeuten en psychologen. 

De eerste 2 weken zijn met name groepsbehandelingen. Daarna wordt het programma ook individueel gegeven en bestaat uit op elkaar aansluitende modules. Je wordt gecoacht om weer de regie te herwinnen over jouw klachten en jouw leven.

Daarnaast is er ook veel aandacht aan opbouw van fysieke belastbaarheid, verbeteren van de kwaliteit van bewegen, ontspanning en herwinnen van vertrouwen in jouw lichamelijke activiteiten.