22-07-2019

Nu de zomer voor de deur staat is het een goed moment  voor CIR revalidatie om u alvast mee te nemen in een aantal actuele ontwikkelingen bij CIR revalidatie.

CIR revalidatie behandelingen wél vergoed

Er is veel gebeurd de afgelopen maanden in de chronische pijnzorg. Dit heeft veel onrust gegeven en zeker niet altijd een positief beeld van de MSR zorg in ZBC’S.

Echter in tegenstelling tot verschillende berichten in de media, willen wij duidelijk aangeven dat alle behandelingen voor chronische pijnpatiënten bij CIR revalidatie wel vergoed worden. CIR revalidatie heeft afspraken met alle zorgverzekeraars.

Als huisarts eenvoudig rechtstreeks verwijzen naar CIR revalidatie

U kunt uw patiënten rechtstreeks naar CIR revalidatie verwijzen. Dat kan eenvoudig en snel via Zorgdomein of middels het keuzemenu op de homepage van onze website. (link: https://www.cir.nl/voor-verwijzers).

Na de zomer zal CIR revalidatie ook gebruik gaan maken van zorgmail.

CIR revalidatie wordt expertisecentrum voor chronische pijn

CIR revalidatie wordt een landelijk, wetenschappelijk onderbouwd, expertisecentrum voor Chronische pijn. De expertise die onze professionals hebben willen wij breder in gaan zetten. We zullen scholing aan gaan bieden maar ook multidisciplinair advies. Als u uw patiënt verwijst zullen we eerst een screening en onderzoek uit laten voeren door de psycholoog, fysiotherapeut en revalidatiearts. Na dit onderzoek zal er een advies gegeven worden wat de beste zorg op dat moment voor uw patiënt is. Het starten met een programma bij CIR revalidatie is een van de mogelijkheden. Echter wordt er ook een duidelijk advies gegeven wanneer uw patiënt niet geschikt is voor een programma bij CIR revalidatie. We willen met dit advies u als huisarts beter van dienst zijn, zodat zowel uw patiënt als u zelf toch een stap voorwaarts kunnen zetten.

Opzet en inhoud programma

Wanneer het advies na de screening is deelname aan een CIR revalidatie programma, dan start uw patiënt met het 10 weken durende CIR excellent programma. Uw patiënt begint met een eerste week waarin de kerndoelen samengesteld worden en de psycholoog en fysiotherapeut aanvullend onderzoek doen om het behandelprogramma als maatwerk af te kunnen stemmen. Hierna zijn er 2 weken groepsbijeenkomsten en de laatste weken bestaan uit individuele persoonlijke sessies.

Prof. Dr. Rob Smeets sinds eind 2018 als arts en onderzoeker verbonden aan CIR revalidatie

Sinds eind 2018 is Prof. Dr. Rob Smeets, hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, ook verbonden aan CIR revalidatie als revalidatiearts en als onderzoeker. Bij zijn onderzoek zal hij gebruik maken van de data die CIR revalidatie in de afgelopen 30 jaren heeft verzameld. Het is onze insteek hier regelmatig over te publiceren.

Lezing of informatieavond

Als u meer over de behandeling van chronische pijnpatiënten wil weten, komen we graag een keer langs om voor uw praktijk of huisartsengroep,  een lezing, lunchpraatje of informatieavond te verzorgen. Ook houden wij geregeld werklunches voor POH verpleegkundigen. Als uw POH-er hierbij aan wil sluiten is hij/zij van harte welkom. Opgeven kan via de adviseur in uw regio.

Rest ons u een fijne zomer te wensen en kijken wij uit naar een (voor te zetten) samenwerking. Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag!