Sociale en psychologische aspecten spelen een belangrijke rol bij chronische pijn patiënten en de beperkingen die zij in hun dagelijkse leven ervaren. Om beter te leren omgaan met pijn is het belangrijk dat deze patiënten inzicht krijgen in deze aspecten. Behandelaars merken dat het praten hierover gevoelig ligt en niet altijd goed lukt. Het is moeilijk om er de vinger erop te leggen hoe dit precies komt.

De auteurs van het artikel ‘Improving patient–practitioner interaction in chronic pain rehabilitation’ stellen voor om gesprekken tussen behandelaars en patiënten te bestuderen volgens een zogenoemd discursief psychologisch onderzoeksperspectief.

Dit perspectief leent zich goed om meer inzicht te krijgen in gevoeligheden rond het bespreken van (potentiële) sociale en psychologische verklaringen voor de pijn en beperkingen van de patiënt.

In het artikel worden de belangrijkste theoretische noties van de discursieve psychologie uitgelegd. Met een voorbeeld laten de auteurs zien hoe discursief psychologische analyses gevoeligheden in gesprekken over chronische pijn kunnen blootleggen. Inzichten uit dit type onderzoek kunnen behandelaars helpen om beter met deze gevoeligheden om te gaan in hun gesprekken met patiënten.

CIR revalidatie is betrokken bij dit onderzoek en  vindt het belangrijk om door middel van onderzoek de zorg voor mensen met chronische pijn verder te verbeteren.