CIR revalidatie steunt Stichting De Hond Kan De Was Doen in haar strijd.

“Stichting De Hond Kan De Was Doen werft geld, zodat we volwassenen en kinderen met een beperking hun assistentiehond kunnen laten opleiden in de vorm van teamtraining. De teamtraining zorgt ervoor dat de assistentiehond meteen hulp op maat leert bieden. De begeleider leert tegelijkertijd door het trainingsprogramma zijn eigen zelfredzaamheid vergroten.

Wij ondersteunen de verschillende soorten assistentiehonden.  De assistentiehond, ook wel hulphond genoemd, is tevens 24/7 een slimme mantelzorger die de weg leidt, voor structuur zorgt, zijn baas in veiligheid kan brengen en kan helpen bij de algemeen dagelijkse levenverrichtingen (ADL). Hij opent en sluit deuren, helpt met aan en uitkleden, bedient de licht, lift- en andere knoppen, raapt voorwerpen op en doet de was!

http://dehondkandewasdoen.nl/over-ons/

De assistentiehond ‘opent letterlijk deuren’ die anders gesloten zouden blijven.

Hij ‘baant een weg’ voor mensen die anders thuis zouden zitten.

Hij zorgt voor deelname aan de maatschappij, zorgt voor rust, veiligheid en onvoorwaardelijke trouw en liefde.  

Een Mantelzorger 24/7 die het meer dan waard is in onze maatschappij om ingezet te worden bij die mensen die het zo hard nodig hebben.”