Samen met CIR Revalidatie start CZ met multidisciplinaire eerstelijns revalidatiezorg (MER) voor chronische pijn patiënten. Hiermee verbreden we het aanbod aan revalidatiezorg. Aan een grotere groep patiënten met chronische pijn en complexe klachten kan daardoor beter die zorg worden aangeboden die ze op dat moment nodig hebben. Dichter bij huis, eerder, efficiënter en daardoor vaak ook goedkoper.

Nu zijn veel patiënten die dit (nog) niet nodig hebben aangewezen op intensieve – en duurdere – specialistische revalidatiezorg. Dat komt doordat er momenteel niets zit tussen de monodisciplinaire eerstelijns fysiotherapeut en psycholoog en de tweedelijns specialistische revalidatiezorg. “Die leemte vullen we hiermee op”, zegt CIR revalidatie-directeur Marije van Asdonk. “

Van de NZa mogen we samen met CZ drie jaar testen of deze Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER) beter aansluit bij de behoefte van deze patiëntgroep”. Hiermee wordt de keten voor de chronisch pijnzorg completer.
Hiervoor moesten CIR Revalidatie en CZ de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om toestemming (‘innovatieregel’) vragen. Die is nu verleend. Daarmee heeft de NZa ook een betaaltitel gecreëerd zodat zorgverzekeraar CZ deze vorm van revalidatiezorg ook mag vergoeden uit de basiszorgverzekering.

“CZ streeft naar passende zorg op de juiste plek voor onze verzekerden”, zegt Geert van Hoof, medisch adviseur bij CZ. “Hier ontbrak tot nu toe in de eerste lijn de mogelijkheid. Als fysiotherapeuten en psychologen die zorg toch samen wilden aanbieden, mochten wij dat als zorgverzekeraar niet uit de basiszorgverzekering vergoeden. Simpelweg omdat de regels geen eerstelijns multidisciplinaire revalidatiezorg kennen.”

Aansluiten
CIR Revalidatie, dat meerdere vestigingen in heel Nederland heeft, start op 1 januari met de pilot. Daarmee kan deze van oorsprong tweedelijns zorgaanbieder nu ook eerstelijnszorg aanbieden. Daarnaast is de kwaliteit van zorg voor deze patiënten in de eerste lijn nu ook geborgd, omdat CIR Revalidatie ook opleidingen gaat aanbieden voor eerstelijns professionals. CZ is de eerste zorgverzekeraar die gebruik gaat maken van deze nieuwe betaaltitel, maar ook andere zorgverzekeraars kunnen bij dit experiment aansluiten.
De toestemming van de NZa geldt voor drie jaar. Daarna wordt bekeken of de resultaten van de pilot aanleiding zijn om multidisciplinaire eerstelijns revalidatie breder in te zetten.

Chronische pijn
De multidisciplinaire eerstelijnsrevalidatie is bedoeld voor mensen met chronische pijnklachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Dat is niet alleen heel vervelend voor die patiënten, het brengt ook nogal wat maatschappelijke lasten met zich mee, zoals arbeidsverzuim, verlies aan arbeidsproductiviteit, uitkeringen en kosten voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Het gaat om flinke bedragen: voor bijvoorbeeld nek- en rugklachten volgens het RIVM 937 miljoen euro (2017).

CZ en CIR Revalidatie bieden nu drie niveaus van revalidatiezorg: de eerste, minst zware zorg wordt geboden door de gewone fysiotherapeut en psycholoog. Stap twee is de nieuwe MER met inschakeling van samenwerkende gespecialiseerde fysiotherapeut-/oefentherapeut en psycholoog. Alleen mensen waarbij de inzet van een revalidatiearts tijdens de behandeling noodzakelijk is, krijgen medisch specialistische revalidatie (MSRZ).