De behandelmethode CIR Exposure in Vivo is opgezet i.s.m. het Kenniscentrum Expertisecentrum Pijn en Revalidatie Adelante en de Maastricht University. Revalidatiearts Prof. dr. Rob J.E.M. Smeets is nauw betrokken bij het onderzoek en de ontwikkelingen hiervan. Ons behandelteam CIR revalidatie Eindhoven is geschoold in het aanbieden van de behandelmethode CIR Exposure in Vivo.


Wat is Exposure in Vivo?

Exposure in Vivo is een cognitieve gedragstherapie voor mensen met pijnklachten die een verhoogde mate van aan pijn gerelateerde angst rapporteren. De nadruk ligt niet op het controleren van de pijn, maar op het verminderen van de angstreactie door herhaalde blootstelling (exposure) aan bepaalde voor de cliënt angst-uitlokkende bewegingen.


Wat is het doel van de behandeling?

Het doel van de Exposure behandeling is dat mensen, ondanks de chronische pijnklachten, weer op een normale manier bewegen en dagelijkse activiteiten uitvoeren. De cliënt leert dat bepaalde bewegingen en de daarbij optredende pijn of andersoortige lichamelijke signalen niet langer een aversieve gebeurtenis voorspellen. Dit leidt tot afname van vermijdingsgedrag en toename van voor de cliënt relevante dagelijkse activiteiten en kwaliteit van leven


Voor wie?

Exposure in Vivo is een effectieve behandelvorm voor mensen met bewegingsangst en lichamelijke klachten. Voorafgaand aan het traject zal er eerst een screening plaatsvinden. Het behandelteam bestaat uit een psycholoog, fysiotherapeut en revalidatiearts die interdisciplinair met elkaar samen werken.


Contact

Wil je graag meer informatie over deze behandelmethode?
Neem contact op met onze Customer Service via 088-9900 200 of cs@cir.nl