CIR revalidatie, MBB Zwolle en FysioZwolle starten met pilot Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatiezorg

Om alle chronische pijnpatiënten te kunnen bereiken start CIR revalidatie in samenwerking met MBB Zwolle en FysioZwolle de pilot multidisciplinaire eerstelijns revalidatiezorg (MER).

Met deze unieke en nieuwe samenwerkingsvorm tussen eerste- en tweedelijnszorg kan CIR revalidatie voor het eerst multidisciplinaire 1,5-lijns revalidatiezorg aanbieden voor mensen met chronische  pijnklachten welke door zorgverzekeraars vergoed wordt. Op deze manier verbreden we het aanbod aan revalidatiezorg en bieden een grotere groep patiënten de juiste zorg op de juiste plek.

Waarom is hier behoefte aan?
Marije van Asdonk: “We zien dat we een grote groep chronische pijnpatiënten nu niet in behandeling kunnen nemen, omdat de klachten niet complex genoeg zijn voor tweedelijnszorg. Toch heeft deze groep meer zorg nodig dan alleen een monodisciplinaire eerstelijns fysiotherapie of psychologiebehandeling. Met MER kunnen we nu ook deze patiënten een adequate behandeling bieden met een duurzaam resultaat”.

De MER behandeling start met educatie over het bio-psychosociaal model, waardoor patiënten meer inzicht hebben in hun klachten en zodoende een betere hulpvraag kunnen formuleren. Tijdens het behandeltraject is er een intensieve afstemming tussen de verschillende disciplines. Om aan te tonen dat patiënten daadwerkelijk efficiënter behandeld worden, vindt er gedurende de pilot van 3 jaar onderzoek plaats naar de duurzaamheid van het resultaat.

Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatiezorg
MER is een nieuwe samenwerkingsvorm tussen tweede- en eerstelijnszorg voor patiënten met chronische pijnklachten. Hiermee wordt het aanbod aan revalidatiezorg voor chronische pijn verbreed en kunnen CIR revalidatie, MBB en FysioZwolle een grotere groep patiënten met matig complexe klachten multidisciplinair de juiste zorg bieden. Voor MER is een verwijzing door de huisarts een voorwaarde.

Wil je meer informatie over MER? Neem dan contact op met cs@cir.nl of telefonisch via 088-9900200

Foto: Jan Heutink, mede eigenaar FysioZwolle en bestuurder MBB Zwolle, Marije van Asdonk, algemeen directeur CIR revalidatie