CIR revalidatie is óók in de regio Harderwijk van start gegaan met de pilot Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatiezorg (MER), in samenwerking met Therapeutisch Centrum de Berekuyl

CIR revalidatie gaat de samenwerking aan met Therapeutisch Centrum de Berekuyl door te starten met de pilot MER. Hiermee kunnen we voor patiënten met matig complexe pijn klachten nu ook in de regio Harderwijk ons zorgaanbod verbreden.

Samenwerking Therapeutisch Centrum de Berekuyl
Samen met Therapeutisch Centrum de Berekuyl kunnen wij middels de pilot MER gezamenlijk 1,5-lijns revalidatiezorg aanbieden. Met deze unieke en nieuwe samenwerkingsvorm tussen eerste- en tweedelijnszorg verbreden we het aanbod aan revalidatiezorg en bieden een grotere groep chronische pijn patiënten de juiste zorg op de juiste plek.

Waarom is hier behoefte aan?
Marije van Asdonk: “We zien dat we een grote groep chronische pijnpatiënten ook uit de regio Harderwijk nu niet in behandeling kunnen nemen, omdat de klachten niet complex genoeg zijn voor tweedelijnszorg. Toch heeft deze groep meer zorg nodig dan alleen een monodisciplinaire eerstelijns fysiotherapie of psychologiebehandeling. Met MER kunnen we nu ook deze patiënten een adequate behandeling bieden met een duurzaam resultaat”. De MER behandeling start met educatie over het bio-psychosociaal model, waardoor patiënten meer inzicht krijgen in hun klachten en zodoende een betere hulpvraag kunnen formuleren. Tijdens het behandeltraject is er een intensieve afstemming tussen de verschillende disciplines. Om aan te tonen dat patiënten daadwerkelijk efficiënter behandeld worden, vindt er gedurende de pilot van 3 jaar onderzoek plaats naar de duurzaamheid van het resultaat.

Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatiezorg
MER is een nieuwe samenwerkingsvorm tussen tweede- en eerstelijnszorg voor patiënten met chronische pijnklachten. Hiermee wordt het aanbod aan revalidatiezorg voor chronische pijn verbreed en kunnen CIR revalidatie en Therapeutisch Centrum de Berekuyl een grotere groep patiënten met matig complexe klachten multidisciplinair de juiste zorg bieden. Voor MER is een verwijzing door de huisarts een voorwaarde.

Wil je meer informatie over MER? Neem dan contact op met cs@cir.nl of telefonisch via 088-9900200

Foto: v.l.n.r. Sandra van der Meulen, manager RVE’s en scholing CIR revalidatie, Marije van Asdonk, directeur CIR revalidatie, Christian Schuleman, financieel directeur Therapeutisch Centrum de Berekuyl, Wouter Hoelen, directeur Therapeutisch Centrum de Berekuyl