Lange termijn resultaten van het CIR revalidatie medisch specialistisch pijnrevalidatieprogramma

Sinds februari 2020 werkt CIR revalidatie mee aan het MUREVAN onderzoek (Meten van Uitkomsten van Revalidatie in Nederland, (Prof. Marcel Post en Prof. Coen van Bennekom (UMCU, UMCG en UvA)).

Door extra vragen toe te voegen aan de vragenlijsten voor cliënten, die 1-3 jaar daarvoor de pijnrevalidatiebehandeling bij CIR revalidatie hebben doorlopen, is er (onder leiding van Prof. dr. Rob Smeets) inzicht verkregen in de lange termijn effecten van ons pijnrevalidatieprogramma.
Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van onze programma’s wetenschappelijk aantonen en werken we continu aan de verbetering van ons zorgaanbod, wat belangrijk is voor onze toekomstige cliënten.

Deze resultaten zijn nu gepubliceerd in het Nederlandstalig Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding. In de bijlage staan de resultaten van cliënten die in de periode van 2017 tot juni 2019 een interdisciplinair pijnrevalidatiebehandeling bij CIR revalidatie zijn gestart.