Aflevering 6 van de Pijncast staat online!

Hoe ervaren patiënten het pijnrevalidatietraject?Je hoort het in de zesde aflevering van onze Pijncast! In deze aflevering schuift oud-cliënte Karin aan. Zij deelt haar persoonlijke verhaal over 35 jaar bestaande pijnklachten, de inzichten die ze heeft verkregen door een intensief pijnrevalidatietraject en de effecten hiervan op haar functioneren, mentale gesteldheid, gedrag, zingeving en uiteindelijk ook […]