19-02-2019

CIR revalidatie feliciteert prof. dr. Rob Smeets met het ontvangen van een herinneringsmedaille behorend bij het uitspreken van ‘The inaugural Garry Pearce lecture’ ingesteld door Rehabilitation Medicine Society of Australia and New Zealand (RMSANZ).

In de lezing “Improving the timeliness and effectiveness of rehabilitation of individuals with chronic musculoskeletal pain” heeft Rob een overzicht gegeven van het werk dat hij samen met onder andere de vakgroep revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en andere onderzoeksgroepen uit onder andere Australië heeft verricht naar het verbeteren van de diagnostiek, selectie en effectiviteit van pijnrevalidatieprogramma’s en transfer van de opgedane kennis naar de eerste lijn en in de (sub)acute fase van musculoskeletale pijn.

Rob Smeets ontvangt de medaille ter ere van het uitspreken van de Garry Pearce lecture uitgereikt door associate professor Steven Foux namens de RMSANZ.

Bron: https://revalidatiegeneeskunde.nl/article/belangrijke-prijs-voor-prof-dr-rob-smeets

Prof. dr. Rob Smeets is sinds 1 oktober 2018 als revalidatiearts werkzaam bij CIR revalidatie voor de vestiging Eindhoven. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor innovatie en onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van de indicatiestelling en selectie van medisch specialistische behandelvormen voor mensen met chronische musculoskeletale pijnklachten en mensen met chronische vermoeidheidsklachten.